Sąlygos ir taisyklės

Registruodamiesi interneto svetainėje www.technologijumokykla.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su svetainės vartotojo (toliau – Vartotojas) sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojantis „Technologijų Mokykla“ (toliau – TM) paslaugomis Jūs taip pat sutinkate periodiškai peržiūrėti šios sutartis sąlygas ir susipažinti su pakeitimais, jei tokių yra. Jūsų tolimesnis naudojimasis paslaugomis bus laikomas sutikimu su tinklalapio www.technologijumokykla.lt Taisyklėmis.

I DALIS. BENDROJI DALIS

 • Technologijų Mokykla“ (toliau – TM) organizuoja ir vykdo neformalius mokymus skirtus 6-16 metų vaikams.
  TM mokymų veiklą organizuoja, palaiko ir koordinuoja UAB „Technoda“ (toliau tekste – Technoda).
 • Interneto svetainė adresu www.technologijumokykla.lt – tai TM oficiali svetainė, kurioje pateikiama visa informacija apie TM organizuojamus mokymus vaikams, naujienas ir pan.
 • TM Taisyklės nurodo teikiamų paslaugų sąlygas ir apribojimus, teises ir pareigas bei kitas nuostatas, kurios privalomos visiems besinaudojantiems TM vartotojams.
 • Technoda turi teisę keisti TM naudojimosi Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus TM svetainėje adresu www.technologijumokykla.lt.
 • Naudojimasis svetaine www.technologijumokykla.lt yra laikomas kiekvieno vartotojo visišku sutikimu su svetainės Taisyklėmis ir jų pakeitimais. TM vartotojai privalo reguliariai perskaityti ir susipažinti su svetainės naudojimosi Taisyklėmis, kad laiku gautų informaciją apie jose atliktus pakeitimus bei įsipareigoja jų laikytis.
 • Registracijos metu nurodydami savo elektroninio pašto adresą, sutinkate gauti TM reguliarų naujienlaiškį, susijusį su TM naujienomis, mokymais, pasiūlymais bei akcijomis. Norėdami atsisakyti naujienlaiškio, prašome informuoti el. paštu info@technologijumokykla.lt.

II DALIS. TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, ATSAKOMYBĖ

 • Registracijos metu Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius asmeninius duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis TM turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, neregistruoti Vartotojo, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.
 • Jei vartotojas nesutinka su TM svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis TM teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti paslaugų išsiuntus atitinkamą prašymą TM administracijai el. pašto adresu info@technologijumokykla.lt.
 • Vaizdinę mokymų medžiagą vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms. Bet koks kitas vaizdinės medžiagos naudojimas kategoriškai draudžiamas.
 • Griežtai draudžiama TM interneto svetainėje paskelbtą bet kokią informaciją be TM sutikimo kopijuoti ir viešai skelbti kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti TM kaip šaltinį.
 • Visi ginčai, iškilę tarp TM ir vartotojų dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarka.

III DALIS. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

 • Mokymai rengiami kartą per savaitę po 2 valandas. Tikslų mokymų laiką nurodo mokymų organizatorius.
  Registracijos metu vartotojas pildydamas registracijos anketą pasirenka paslaugos įkainius ir terminus. Paslaugų įkainiai skelbiami svetainėje www.technologijumokykla.lt.
 • Atlikus registraciją, registracijos metu nurodytu el. paštu, atsiunčiama visa informacija reikalinga mokėjimui atlikti.
  Tik gavus mokėjimą registracija laikoma įvykdyta.
 • Sumokėtos įmokos gali būti grąžinamos tik tais atvejais jei mokymo procesas nutrūko dėl mokymų organizatoriaus (TM) kaltės. Visais kitais atvejais sumokėtos įmokos negrąžinamos.

IV DALIS. KITOS SĄLYGOS

 • Sutikdami su šiomis taisyklėmis sutinkate, kad mokymų metu Jūsų vaikas gali būti fotografuojamas ir filmuojamas, o vaizdinė medžiaga talpinama www.technologijumokykla.lt svetainėje, TM Facebook ir Youtube portaluose mokymo ir reklamos/viešinimo tikslais.
 • Vaikui neatvykus į užsiėmimą, mokestis už apmokėtas valandas nėra kompensuojamas, o laikas nėra pratęsiamas.

V DALIS. PRIVATUMAS

 • Visa asmeninė informacija, kuri buvo pateikta naudojantis TM svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Privatumo politiką. TM gerbia vartotojų privatumą. Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus duomenis.
 • Suprantame kiekvieno asmens norą ir teisę į privatumą ir įsipareigojame jį saugoti. Interneto svetainėje www.technologijumokykla.lt Jūsų pateikti fizinio asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, taip pat nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.
s

Registracija į užsiėmimus

Registracija į užsiėmimus nuo 2024m. vasario mėn. jau prasidėjo!

Užsiėmimai prasideda nuo 2024 m. vasario mėn. Vietų skaičius ribotas!

Mus rasite:

Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132. 402 kab. (4 aukštas).